KVKK Bilgilendirme +90 282 674 30 60

Politikalar

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Kuruluşun amaç ve bağlamı ile uygunluğunu sağlamak için
aşağıdaki faaliyetleri taahhüt etmektedir:
– Faaliyetlerimizi; çevre kanunları, yönetmelikler ve diğer ilgili hükümlere uygun olarak gerçekleştirmek,

– Elektrik, yakıt ve su sarfiyatlarını verimli kullanım teknikleri ile azaltmak ve geri dönüştürülebilir olanları geri dönüştürme yöntemleri ile faydalı ömürlerini uzatmak,

– Tüm çalışanların ve tedarikçilerin çevresel duyarlılığını arttırmak için çevre kirlenmesine neden olabilecek fabrika içi ve dışı etkenleri en aza indirerek sürekli gelişme çalışmaları yapmak,

– Tüm atıkların miktarını, çevreye etkilerini kontrol altında tutmak ve azaltılmalarını sağlamak,

– Faaliyetlerinin sonucu meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirleri planlayıp, uygulamak,

– Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmaktır.

KALİTE POLİTİKASI
– Sürekli iyileştirme felsefesi taşımak,
– Müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak,
– Çalışanlarımızın bağlılığını arttırmak,
– Kalite hedeflerine tüm çalışanlar olarak ulaşmak,
– Çevreye olan etkimizi kontrol etmek,
– Uygulanabilir tüm şartları yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.

MİSYONUMUZ
Benzer teknolojiye sahip rakiplerimiz arasında en iyi hizmet veren firma
olmaktır.

VİZYONUMUZ
Firmamızın yurtiçi ve yurtdışında prestijini artırmaktır.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Akcan Dişli’nin “Sosyal Sorumluluk Politikası”, çalışanlarına karşı sorumluluğunu ortaya koyacak şekilde değerlendirilmektedir.
Kurumsal Sorumluluk Politikası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri ve süreçlerini bütünsel bir yaklaşımla ele almaktadır.
Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:
• Çalışanların sahip oldukları tüm hakları tam ve doğru bir şekilde kullanmalarını sağlayarak hiçbir ayrım gözetmeden güvenilir, sağlıklı ve adil bir çalışma ortamı oluşturmayı taahhüt ederiz.
• Çalışma alanlarındaki tehlikeyi en aza indirgeyerek çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için uygun koşulları sağlarız.
• Düzenli olarak sağlık ve güvenlikleri için eğitimlere tabi tutarak onları bilinçlendiririz.
• Çalışanlarımızın kişisel haklarını göz önünde bulundurarak çalışma saatlerini ve izin günlerini adil bir şekilde planlamaktayız. Onları mecbur bırakacak hiçbir durum altında çalıştırmamaktayız.
• Kurum içinde çalışanlar arasında hiçbir koşulda din, dil, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, yaş ve fiziksel engel vb. nedenlerde ayrımcılık yapılamaz ve yapanlar göz ardı edilemez.
• Çalışanların özgürlüğü kısıtlanamaz, onların düşünce ve görüşlerine saygı duyarak uyumlu bir ortamda çalışmalarını sağlarız.
• Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın sosyal sorumluluk alanında Akcan Dişli standartlarına uygun hareket etmelerine dikkat ederek uygulamalarına özen gösteririz.
• Fabrikamızda çocuk işçi çalıştırmamaktayız. Genç işçi (stajyer) çalışanlarımızın çalışma saatlerini aşmadan gece veya tehlikeli koşullarda çalıştırmamayı taahhüt ederiz.
• Çalışan ve yönetim temsilcileri tüm çalışanların istek ve şikayetlerini dinleyerek, yönetime bildirmektedir. Gerekli konularda çözüm yöntemleri bulunarak şikayetler sonlandırılmaktadır.
• Hiçbir çalışanın rüşvet alması kabul edilemez. Rüşvet aracılığı ile Akcan Dişli ile iş yapmak isteyen 3.taraflarla iş ilişkisi derhal kesilir. Hediye olarak verilen eşyaların kabul edilebilmesi için ise, maddi değeri yüksek olmaması gerekir. Bu politikaya aykırı bir davranışı gören veya şüphelenen bir çalışan durumu derhal şirket üst yönetimine rapor eder.
Bu politika Akcan Dişli’nin daha iyi gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğini taahhüt eder.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme

Copyright © 2020 Akcan Dişli. Tüm Hakları Saklıdır.